6974723970 Βέργα, Καλαμάτα mentzasgiannis@hotmail.com
hero image

MG ENERGY | ΜΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ


| ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

 

Σχεδιάζουμε και χωροθετούμε τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι απαραίτητο να μελετηθούν, να σχεδιαστούν και να χωροθετηθούν, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, όλες οι κύριες αλλά και βοηθητικές διατάξεις που απαρτίζουν ένα Φωτοβολταϊκό Σταθμό (αντιστροφείς, συστήματα στήριξης, συνδεσμολογία των πάνελς, διατομές καλωδίων, σύστημα συναγερμού κτλ.).

Επιπλέον, η εμπειρία που διαθέτουμε στην κατασκευή μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση προάγοντας την ευκολία της κατασκευής (έλεγχος κατασκευασιμότητας).

 

Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγουμε τυχόν σχεδιαστικά λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μειωμένη απόδοση της επένδυσής σας ή στη δυσκολία της εκτέλεσής/συντήρησής της.