6974723970 Βέργα, Καλαμάτα mentzasgiannis@hotmail.com
hero image

MG ENERGY | ΜΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ


| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 1000KW

 

Συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων:
Αναλαμβάνουμε συντηρήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και σέρβις με το εξειδικευμένο συνεργείο μας και τους καταρτισμένους μηχανικούς μας. Προσφέρουμε άρτια εργασία και ανταγωνιστικές τιμές.
 

Γιατί συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων
Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου είναι μια αποδοτική, έξυπνη και οικολογική επένδυση. Για να αποδώσει τα μέγιστα η επένδυσή σας, δεν αρκεί μόνο η σωστή αρχική εγκατάσταση. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο σας θα παράγει το 100% της ενέργειας που μπορεί, χωρίς βλάβες και δυσλειτουργίες για όλη την εικοσαετή ζωή του. Κανένα σύστημα εκτεθειμένο στον ήλιο και στις καιρικές συνθήκες δεν λειτουργεί τέλεια και απρόσκοπτα για είκοσι έτη, χωρίς να εκτελείται περιοδικός έλεγχος, συντήρηση και καθαρισμός.

Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα όργανα ελέγχου και μετρήσεων!
Το τμήμα συντήρησης της MGENERGY SOLUTION'S είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μέσα ανίχνευσης βλαβών Φ/Β Πλαισίων στο πεδίο. Για την πραγματοποίηση των θερμογραφικών απεικονίσεων, χρησιμοποιείται θερμοκάμερα της εταιρείας FLIR, ηγέτη στις τεχνολογίες θερμογραφίας. Μέσω της θερμογράφησης εντοπίζονται έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές οι οποίες δεν είναι ορατές με άλλον τρόπο.

Ωστόσο, δεν αρκεί η θερμογράφηση για να εντοπιστεί ένα Φ/Β Πλαίσιο που υπολειτουργεί. Μέσω του οργάνου της PROFITEST PV , πραγματοποιούνται On Site μετρήσεις της απόδοσης των Φ/Β Πλαισίων και ποσοτικοποιείται η μείωση στην ενεργειακή παραγωγή. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται αναγωγή της απόδοσης των Φ/Β Πλαισίων σε συνθήκες STC (Standard Test Conditions), οι οποίες είναι οι συνθήκες κατά τις οποίες αυτά αξιολογούνται από τον κατασκευαστή. Τέλος, πραγματοποιείται σύγκριση και εξάγεται συμπέρασμα για την κατάσταση των Φ/Β Πλαισίων. Η αντίστοιχη καμπύλη I-V σε ένα Φ/Β Πλαίσιο με πρόβλημα απόδοσης είναι πολύ διαφορετική από την εργοστασιακή.

Tο PROFITEST PV είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61010-1, EN 61010-2-030 και EN 61010-031 και έχει τις εξής δυνατότητες:
- Μέτρηση χαρακτηριστικών καμπυλών IU σε Φ/Β μονάδες και σειρές έως 1500 V DC, 20 A DC και 30 kW
- Η αποκτηθείσα χαρακτηριστική καμπύλη IU είναι εξαιρετικά ακριβής χάρη στη σταθερή μέτρηση στο χωρητικό φορτίο
- Μέτρηση ρεύματος βραχυκυκλώματος Isc, τάση ανοιχτού κυκλώματος Uoc, στιγμιαία μέγιστη ισχύς ηλιακού στοιχείου Pmax, αντίσταση σειράς Rs και εσωτερική παράλληλη αντίσταση Rp
- Αυτόματη μετατροπή στιγμιαίων μετρούμενων τιμών σε STC

Το όργανο μέτρησης  PROFITEST  PV έχει  αναπτυχθεί για να μετρά  την απόδοση των φωτοβολταϊκών κυψελών, από 0,01cm2 εμβαδό κυψέλης μέχρι συστοιχίες πολλών kW. Ένα τέτοιο  μετρητικό σύστημα I-V φαίνεται στο σχήμα 1.1. Η τάση στα άκρα της φωτοβολταϊκής κυψέλης (από μια κυψέλη έως μια συστοιχία) πολώνεται με ένα μεταβαλλόμενο φορτίο και το ρεύμα ανιχνεύεται από μια shunt αντίσταση ακριβείας τεσσάρων ακροδεκτών ή ένα μαγνητικό μετατροπέα. (Το ρεύμα μέσα από μια φωτοβολταϊκή κυψέλη δεν θα πρέπει ποτέ να μετριέται με ένα απλό αμπερόμετρο σε σειρά, διότι η τάση πόλωσης που αναπτύσσεται στα άκρα του αμπερομέτρου θα αλλάξει το σημείο λειτουργίας της κυψέλης).

Εγχώρια και διεθνή στάνταρ έχουν αναπτυχθεί για τα ελάχιστα χαρακτηριστικά των τυπικών I-V συστημάτων μέτρησης. Οι κρίσιμες παράμετροι στην I-V καμπύλη είναι η τάση ανοιχτών ακροδεκτών (VOC ), το ρεύμα βραχυκυκλώματος (SCI) και το σημείο μέγιστης ισχύος (Pmax).
 

 


 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ