Αντικατάσταση display σε sunny tripower 17000 TL

MG ENERGY- Μέντζας Ιωάννης - Καλαμάτα

Αντικατάσταση sunny tripower 17000 TL

MG ENERGY- Μέντζας Ιωάννης - Καλαμάτα

Αντικατάσταση πλακέτας σε fronius

Η MG ENERGY με έδρα την Καλαμάτα αντικατέστησε μια πλακέτα σε inverter Fronius.Ηδη έχει την συντήρηση 40 φωτοβολταικων σταθμών στην Μεσσηνία.

Θεμελιακή γείωση

MG ENERGY- Μέντζας Ιωάννης - Καλαμάτα

Συντήρηση φωτοβολταικού πάρκου 20 kwp

MG ENERGY- Μέντζας Ιωάννης - Καλαμάτα