6974723970 Βέργα, Καλαμάτα mentzasgiannis@hotmail.com
hero image

MG ENERGY | ΜΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ


| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ηλεκτρολογικές Μελέτες – Εγκαταστάσεις- Επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Υ.Δ.Ε)


Μελέτες
Mε τα κατάλληλα λογισμικά σας βοηθάμε να μοντελοποιήσουμε, να υπολογίσουμε και να σχεδιάσουμε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οποιουδήποτε μεγέθους, υλοποιώντας τα πρότυπα HD 60364 και IEC 60502-2:2014 (για τα καλώδια μέσης τάσης).

Η ηλεκτρική διανομή μιας ηλεκτρικής-φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (πεδία μέσης τάσης, μετασχηματιστές ισχύος, ηλεκτρικοί πίνακες- Φωτοβολταϊκά πάνελ  διασυνδέδονται μεταξύ τους με καλώδια)  και κατόπιν γίνονται όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί (φορτία, καλώδια, διαστασιολογήσεις, στάθμη βραχυκυκλώματος, μελέτη επιλεκτικότητας, έλεγχος πτώσης τάσης) και παράγονται εκτυπώσεις και σχέδια.

 

Εγκαταστάσεις
Στόχος μας είναι η άρτια, σύγχρονη και υπεύθυνη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικού περιεχομένου σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Με συνέπεια και μεθοδικότητα, μέσα στα 13 χρόνια πορείας μας, έχουμε καταφέρει να φέρουμε εις πέρας σημαντικά έργα στην πόλη της Καλαμάτας, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην ποιότητα των εργασιών μας.

Η ομάδα μας ενημερώνετε συνεχώς μέσα από σεμινάρια και παρουσιάσεις που αφορούν νέες ηλεκτρολογικές τεχνολογίες και νέους κανονισμούς.

Κύριο μέλημά μας είναι οι εγκαταστάσεις μας να παρέχουν ασφάλεια προς το χρήστη – χειριστή, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στο αισθητικό αποτέλεσμα, στην ευελιξία του συστήματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Η Υ.Δ.Ε., δηλαδή το έντυπο του άρθρου 1 της Υπ. Απόφασης υπ. αριθ. Φ.50/503/168/19.04.2011 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011) μαζί με τα συνημμένα έγγραφα, εκδίδεται από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη μετά τη διενέργεια ελέγχου ή επανελέγχου μιας εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης προκειμένου να πιστοποιήσει την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτής.

Ο επανέλεγχος διενεργείται με πρωτοβουλία και ευθύνη του ιδιοκτήτη/χρήστη, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια για τις κατοικίες και σε χρονικά διαστήματα από 1 έως 7 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με την κατηγορία τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπ. Απόφασης υπ. αριθ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β’ 470/05.03.2004).

Επισημαίνεται ότι οι επανέλεγχοι καθίστανται υποχρεωτικοί από το νομοθετικό πλαίσιο, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της Υ.Δ.Ε., εφόσον προκύψει αλλαγή χρήσης, στις περιπτώσεις οποιασδήποτε προσθήκης ή τροποποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή μετά από θεομηνίες (πλημμύρα, σεισμός) και σοβαρά συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).

Επιπλέον ο ιδιοκτήτης/χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ενθαρρύνεται να προβαίνει σε επανελέγχους με στόχο να επιβεβαιώσει ή/και να αυξήσει την ασφάλεια της εγκατάστασής του ακόμα και πριν την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης μιας Υ.Δ.Ε